H

Min insamling till ALS-forskning

Helena Palm

Insamlat

4 940
98% uppnått av mitt målbelopp 5 000 kr

Återstående:

Var med och bidra till min insamling till förmån för ALS-forskning. Alla bidrag, stora som små, tas tacksamt emot och tar oss ett steg närmare en värld där ALS inte är en dödsdom.