M

Min insamling till ALS-forskning

Marie Rosenhag

Insamlat

30 000
100% uppnått av mitt målbelopp 30 000 kr

Var med och bidra till min insamling i samband med min kommande 60 års dag till förmån för ALS-forskning. Alla bidrag, stora som små, tas tacksamt emot och tar oss ett steg närmare en värld där ALS inte är en dödsdom.